Afdrukken

De NewBrain en de Amstrad hebben het initiatief genomen bij het opstarten van de Retro interessegroep.
Er zijn 4 bijeenkomsten door het jaar heen. De data voor het komende jaar worden nu gepland.

We zijn voornemens om deze bijeenkomsten aan een thema te wijden, wat niet wegneemt dat alles altijd is toegestaan.
Thema’s kunnen zijn: games & consoles, PC’s & rand apparatuur, zelfbouwprojecten en een nog nader te bepalen thema.
Uiteraard bent u vrij om te komen ideeën en wensen.

zo is er een device voor de NewBrain beschikbaar waarin op een SD kaart alle spellen staan. aangesloten op uw NB geeft dit eindeloos speelplezier.
Voor de PC is er een NB simulator maar dat is nog niet alles, er is een NB toetsenbord voor het ultieme retro gevoel.
Een robot, daar zijn er al zoveel van, maar deze werkt op een NB computer!
Een zelfbouw project om een goedkoop robotje te bouwen, met een Arduino, in basic geprogrammeerd.
Een (poppen)huis voorzien van domotica, te bedienen met PC, telefoon.

Er is een nieuwsbrief op papier (echt Retro), maar kan ook digitaal worden gedownload.
Een nieuwsbrief…. Vóór maar vooral DÓÓR leden, want elk lid is óók redactielid….
Dat laatste wordt wel eens vergeten. Hebt u inbreng, (wie niet?) neem contact op met het bestuur